Select Page

Starka tillsammans

Vi vet att gemenskap och social kontext är viktigt för våra seniorer. Nyckeln för många klubbar som har seniorverksamhet är att jobba med gemenskapen. En senior som trivs i sin grupp kommer inte lämna er! Den här kampanjen trycker på dessa värden, men är även tydlig med att passen anpassas efter deltagarens förmåga. Vi vill sänka eventuella trösklar och få personen som ser kampanjen att känna sig trygg med att börja träna hos er.