Select Page
Healthy Management: DIPLOMERING

Healthy Management: DIPLOMERING

Som en trevlig avslutning och som en summering för alla som gått programmet så bjuder KlubbSverige på en gemensam middag. Och för alla som fullföljt programmet tilldelas även ett diplom, där du blir ”Diplomerad Healthy Manager” – ett bevis på att du nu tagit...
MARKNADSFÖRING FÖR GYM

MARKNADSFÖRING FÖR GYM

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] Med tanke på den rådande Corona-situationen så behöver vi alla förhålla oss till de nya förutsättningar som denna pandemi fört med sig. Det är av stor vikt att kunna anpassa sig snabbt och ställa om för att klara...