Select Page

Att vara duktig på försäljning, marknadsföring och coaching är vägen till en fullbokad kalender för personliga tränare och därför undervisar The Academy blivande personliga tränare i dessa ämnen på sin PT Pro-utbildning. Men för att skapa en lönsam PT-verksamhet krävs att den personliga tränaren får stöd och vägledning från sina kollegor och chefer.

Vet platschefer och PT-ansvariga hur de ska göra för att motivera försäljning i sitt PT-team?

Det handlar om att skapa en miljö där PT:s och andra medarbetare på gymmet känner sig engagerade, uppskattade och drivna att nå sina försäljningsmål menar Mikaela Waldenström, Sverigechef på The Academy.

För att uppnå detta krävs idag en medveten strategi som bygger och maximerar försäljning och service. En strategi som jag och Drew Stevens, vår fantastiska lärare som utbildat över 1000 personliga tränare och chefer inom detta, nu med glädje delar med oss av till gymmen genom workshops och utbildningar inom PT-försäljning.

Mikaela fortsätter; Det är avgörande för en framgångsrik PT-verksamhet att arbetsgivarna tar ”lead” och har ett väl genomtänkt system för att coacha och följa upp nya PT:s från dagen de påbörjar sin anställning. När ett större fokus läggs på ledarskap och “train the trainer”-området ses en betydande ökning i andelen sålda PT-timmar heltids-PT’s på gymmen.

The Academy kundanpassar sina workshops och utbildningar om PT-försäljning för att såväl stora kedjor som små, enskilda enheter ska få hjälp att hitta rätt, konkret säljstrategi för att bygga upp en lukrativ PT-verksamhet.

Läs mer på The Academys hemsida!