Select Page

Tre enkla men effektiva tips till dig som driver gym

 

Att vara en duktig gymägare är inte alltid en dans på rosor. Vi vet, vi har varit där också. Ibland kan det vara skönt att bara stanna upp och ta ett djupt andetag och fundera på hur din vardag som gymägare eller platschef ser ut. “Varför gör vi som vi gör” och “kan vi göra saker lite smartare och lite bättre” är frågor som alla bör ställa sig med jämna mellanrum. Små justeringar kan ibland ge stora resultat. Här kommer tre enkla, men effektiva tips som vi på KlubbSverige gillar och som vi tror kan hjälpa er i er dagliga verksamhet.

1. Strategi > plan > verkställ

Om du känner att du konstant arbetar, men ingenting ger de resultat du vill ha är det troligt att du missar en av dessa tre åtgärder (eller har dem i fel ordning): tänk strategiskt, skapa en plan och verkställ.

Många fastnar i verkställ-fasen och har inte en plan bakom de åtgärder de tar. Eller så har de en plan, men har inte klart definierat strategin bakom den. Det kan leda till mycket slöseri med tid, pengar och frustration. För att undvika att fastna eller gå runt i cirklar kan du följa dessa tre steg för att få din verksamhet att röra sig framåt:

Tänk strategiskt:
Var tydlig med vad du försöker uppnå och vilka bästa strategier du kan använda för att effektivt få de resultat du vill ha.

Skapa en plan:
Bygg ett projekt som definierar varje uppgift som krävs för att nå ditt mål. Vad behöver göras och när? Vem ansvarar för varje ansvarsområde?

Verkställ:
När du äntligen har en strategi och plan, kommer du att veta exakt vad som behöver göras och kan fokusera på att vidta åtgärder. Det är nu det händer. Disciplin och fokus är dina viktigaste drivkrafter för framgång i denna fas.

Tänk på dessa tre steg som byggstenar för varandra. Du kan inte skapa en plan om du inte vet strategin, och du kan inte verkställa en strategi om du inte har en tydligt definierad plan.

Hänger du med?

Bra.

2. Sätt upp konkreta mål

Om någon sa till dig att gå in i bilen och köra, skulle inte din första fråga vara “Vart ska jag åka?”. Om du bara börjar köra utan en tydlig riktning slösar du bara bort tid. Det är samma sak med att driva ett framgångsrikt gym. Du måste veta riktningen (dina mål) och din destination (ditt mått på framgång) så att du kan uppnå dem snabbare.

Om du inte har mål, hur kan du då mäta framsteg?

Och om du inte vet hur framgång ser ut för dig, hur kommer du att veta när du har nått den?

Ta tid att definiera dina mål. Sätt upp mål både för ditt företag, men också för dig som individ. Det kan till exempel vara dessa frågor:

Vad vill du uppnå?
När vill du uppnå det?
Vilka är några sätt du kan uppnå det på?
• Måla en bild av hur framgång ser ut för dig. Är det att nå en viss årlig omsättning? Att ha tid att sitta ner med din familj varje kväll för middag? Att åka på semester varje år?

Svaret kommer skilja sig mellan person och person, vilken roll du har i företaget, hur din livssituation ser ut etc och det kommer att ändras under loppet av ditt liv. Och det är OK.

Nyckeln är att bestämma hur framgång ser ut för dig nu så att du kan fira när du når dina mål!

3. Det som mäts förbättras

När det är kaos i ditt företag är det svårt att föreställa sig att sakta ner för att göra en översyn.

“Jag har inte tid för det – jag måste få saker gjorda.”

Det är en farlig fälla att falla i.

Om du känner igen dig i den situationen så ignorerar du en av de viktigaste delarna av att få ditt företag att växa och må bra – nämligen feedbackloopen. Fråga dig själv dessa frågor:

• Vad gjorde vi?
• Vilka resultat fick vi?
• Hur kommer dessa resultat informera bättre tänkande och olika strategier eller åtgärder för att nå våra mål snabbare imorgon?

Om du slumpmässigt sätter dig ner för att göra en översyn kommer du inte riktigt att veta hur mycket framsteg du har gjort och vad som påverkar dina resultat.

Hastigheten och konsekvensen med vilken du går igenom feedbackloopcykeln är det som hjälper dig att fortsätta växa.

Kom ihåg: det som mäts förbättras.

Om du vill förbättra något i ditt företag, engagera dig för att mäta resultat och granska dem dagligen, veckovis och månadsvis.