Select Page

Att se individen och lära känna sin kund är något som det pratats om länge i vår bransch och vi har väl blivit något bättre på det, men än är det långt kvar.

Det som sker nu är att folk i allt större utsträckning söker sig ut på nätet för att få den hjälp de vill ha och som de behöver.

Idag är hemmaträning en starkt ökande trend, mycket tack vare pandemin, men också på grund av att det är ett koncept som mognat. Detta beror förmodligen på en kombination av ökad tillgänglighet och utbud och att det accepterats som träningsform av allt fler slutkonsumenter.

Vi ser även den växande trenden med digital coachning inom träning, där det pumpas in pengar och stora aktörer ger sig in på denna marknad. Det går snabbt nu och det gäller att vi är med i utvecklingen.

Det fysiska mötet kan aldrig jämföras med den digitala upplevelsen. Det är inte samma sak att stå framför en skärm och delta i ett gruppträningspass som att träffa en inspirerande instruktör eller att faktiskt få träffa den personliga tränaren på golvet och få direkt feedback på det man gör. Men återigen, är det allt vi kan? Ser vi hela individen eller levererar vi bara på en liten del av individens faktiska behov?

Hur är det med individens inre behov? Kan vi ta hand om individen som en helhet och inte bara tillfredsställa de kroppsliga och fysiska behoven? Ja, det tror vi på KlubbSverige. Vi har möjlighet att leverera en ännu mer komplett produkt, där vi faktiskt inte bara tränar kroppen åt kunden, utan även hjärnan. Mental träning kan vara nästa stora trend att hålla ögonen på.

Finns det en pengar att hämta inom Mental Träning?
I studier gjorda nu under pandemin ser man att behoven av samtalscoachning, meditation och intresset för midfullness har ökat.

• 40% av amerikanerna använder meditation veckovis

• Värdet av den globala mentala hälsoekonomin uppgår till 121 miljarder USD

• Investeringar i startup bolag inom mental hälsa uppgick under 2020 till 1,6 miljarder USD

Samtidigt visar studier att bara i USA kostar ohälsa kopplad till hjärnan 3 miljarder USD varje år i minskad produktivitet på arbetsplatser.

Att erbjuda helhetslösningar för individerna som söker sig till träningsanläggningar kan således vara riktigt bra business. Folk är beredda att betala för att få sina behov tillgodosedda. Kanske är det redan nu dags att se över ditt team och se på vilka affärsmöjligheter som finns därute.

Många digitala lösningarna finns redan och utbudet växer för varje dag. Det finns ingen anledning att utveckla egna dyra digitala lösningar, utan du som gymentreprenör kan använda redan befintliga digitala produkter för att paketera en egen bra lösning för er verksamhet. Jämfört med många renodlade digitala produkter så har även du som driver gym en enorm födel – du har redan ett uppbyggt förtroende och en relation med många potentiella kunder. Det kommer vara lättare för er att addera denna holistiska produkt till ert befintliga utbud. Era kunder är ju hos er för att de vill må bra. Om de hade haft möjlighet finns det nog redan idag många som hade varit intresserade av att komplettera sin fysiska träning med den mentala.  

Så varför inte börja se individen som en helhet och inte bara en ”ny medlem” som vill träna och tillfredsställa sina fysiska behov och önskningar. Bygg ditt team som en helhetslösning för framtida individer – människor. Var kreativ och fundera hur ni kan addera värde till era kunder, samtidigt som ni bygger värde för er egen verksamhet.