Select Page

Affärsmannaskap för gym

Att driva en anläggning är så mycket mer än att få den operativa driften att fungera, även om det kanske egentligen är utmanande nog. Under två intensiva dagar fokuserar vi på några av de viktigaste områden som i hög grad avgör ditt företags långsiktiga utveckling. Vårt fokus kommer att vara på modeller och metoder som du under kursen applicerar på din verksamhet och hur du får just din verksamhet att utvecklas i riktning mot vad du vill uppnå, så väl marknadsmässigt som lönsamhetsmässigt.

En stor del av att leda en verksamhet handlar om strategi, att analysera nuläget, sätta mål, bestämma vägen mot målen, för att sedan få allt detta att hända. Här får du metoderna för att driva ett effektivt strategiskt utvecklingsarbete som mynnar ut i en väl grundad målkarta, en handlingsplan för din verksamhet. Utan ett tydligt nuläge är det svårt, för att inte säga omöjligt, att bestämma ett önskat framtida läge, därför går vi igenom hur man analyserar sin verksamhet så väl ekonomiskt som strategiskt inklusive hot/möjligheter och styrkor/svagheter.

Kursen ger dig också en inblick i några av de lagar du berörs av i ditt dagliga arbete i din relation till leverantörer och kunder. Denna del av kursen, juridiken, kommer även att tydliggöra vikten av att vara insatt i vissa juridiska frågor, vilka de vanligaste fallgroparna är då man ingår olika avtal samt att juridiken inte är något skrämmande att sätta sig in i utan kan vara rent av lönsamt att vara insatt i.

ANTAL DAGAR: 2

PRIS: 7900 SEK
per person

Eller välj några av våra förmånliga abonnemang.

UTÖKAD KURSBESKRIVNING

DAG 1:

 • Grunderna i företagets ekonomi, budget, avskrivningar, lönekostnader, lönsamhet.
 • Vad behöver man förstå i en Resultat- och Balansräkningen
 • De viktigaste ekonomiska nyckeltalen som du hört men kanske inte behärskar
 • Grunderna rörande lönsamhet och vägen till ökad lönsamhet

DAG 2:

 • Allt utgår från kunderna, vad är deras behov
 • Analys av ditt nuläge
 • Varför ska kunderna välja dig
 • Din Affärsidé
 • Verksamhetsmål
 • Lär dig skapa effektiva handlingsplaner med hjälp av målkarta
 • Relevanta nyckeltal för din verksamhet
 • Mätning och uppföljning av nyckeltal
 • Juridikens grunder med fokus på de avtal du ingår

 

KOMMANDE KURSER & ANMÄLAN

Anmälan sker genom via respektive kurs nedan.