Select Page

Weight Trainer: video

För er som erbjuder konceptet Weight Trainer! Det här är en uppdaterad kampanj med en video som header (jmfr Weight Trainer 1.1 & 1.2) och viss uppdaterad text. Kampanjen är något mer generell mot vilken målgrupp den vänder sig till och vill förmedla en positivt känsla av träningsglädje och gemenskap.