Select Page

Plats

info kommer inom kort
Stockholm

Date

May 26 - 27 2021
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostnad

7 900SEK

AFFÄRSMANNASKAP FÖR GYM

Det finns många parametrar och aktörer i vår vardag som också påverkar vårt sätt att styra bolaget. Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste områden som i hög grad påverkar ditt företags välgång med fokus på att driva lönsammare affärer grundat på bättre förståelse om vilka parametrar som påverkar din verksamhet.

I denna kurs får du en övergripande förståelse för hur ekonomin och juridiken fungerar kring ditt företag. Vi belyser ekonomiska begrepp och sambandet mellan resultat- och balansräkning. Utbildningen ger insikt och förståelse för bolagets ekonomiska villkor genom att du själv får omsätta många av de olika delmomenten i praktiken.

Kursen ger dig också en inblick i några av de lagar du berörs av i ditt dagliga arbete i din relation till leverantörer och kunder. Denna del av kursen, juridiken, kommer även att tydliggöra vikten av att vara insatt i vissa juridiska frågor, vilka de vanligaste fallgroparna är då man ingår olika avtal samt att juridiken inte är något skrämmande att sätta sig in i utan kan vara rent av lönsamt att vara insatt i.

 

KURSINNEHÅLL

DAG 1:
•  Företaget från A till Ö.
•  Grunderna i företagets ekonomin, budget, avskrivningar, lönekostnader, lönsamhet.
•  Att läsa och förstå sin Resultat- och balansräkningen inklusive de viktigaste nyckeltalen
•  Grunderna rörande lönsamhet och vägen till ökad lönsamhet

DAG 2:
•  Verksamhetsmål (t ex omsättning, vinstmarginal och kundnöjdhet)
•  Verktyg och modeller för att nå uppsatta mål
•  Lär dig skapa effektiva handlingsplaner
•  Relevanta nyckeltal för din verksamhet
•  Mätning och uppföljning av nyckeltal
•  Juridikens grunder för dig som företagare

 

Till anmälan: klicka här!

The event is finished.