Select Page
AFFÄRSMANNASKAP FÖR GYM

AFFÄRSMANNASKAP FÖR GYM

Det finns många parametrar och aktörer i vår vardag som också påverkar vårt sätt att styra bolaget. Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste områden som i hög grad påverkar ditt företags välgång med fokus på att driva lönsammare affärer grundat på bättre...
Healthy Management: DIPLOMERING

Healthy Management: DIPLOMERING

Som en trevlig avslutning och som en summering för alla som gått programmet så bjuder KlubbSverige på en gemensam middag. Och för alla som fullföljt programmet tilldelas även ett diplom, där du blir ”Diplomerad Healthy Manager” – ett bevis på att du nu tagit...
MARKNADSFÖRING FÖR GYM

MARKNADSFÖRING FÖR GYM

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] Med tanke på den rådande Corona-situationen så behöver vi alla förhålla oss till de nya förutsättningar som denna pandemi fört med sig. Det är av stor vikt att kunna anpassa sig snabbt och ställa om för att klara...
FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING FÖR GYM

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING FÖR GYM

För vem: Ägare, säljledare samt de personer med övergripande ansvar för säljande medarbetare och som vill få en mer säljande och serviceorienterad organisation Syfte: Att få verktyg och kunskap kring hur man i sin organisation kan öka sin servicegrad och därmed...
LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 1

LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 1

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar...