Select Page

Plats

Finlandshuset
Finlandshuset
Snickarbacken 4, 111 39 Stockholm
Kategorier

Date

Dec 05 - 06 2018
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostnad

9 900SEK

PT BUSINESS steg 2

Steg 2 av PT BUSINESS vänder sig till dig både ägare, platschef, träningsansvarig och till dig som själv jobbar som Personlig Tränare.

Denna kurs fokuserar på hur vi paketerar och prissätter produkten “personlig träning” och hur vi kan göra den mer lättillgänglig för kunden. Som Personlig Tränare har du även en otroligt viktig roll i klubbens retentionarbete och vi kommer introducera konkreta verktyg som ni kan använda på er klubb. Dessa två dagar inkluderar även teori och praktik kring hur ni kan lyckas skapa rätt förutsättningar på er träningsanläggning för att öka försäljningen av personlig träning.

 

STEG 2 KURSINNEHÅLL:
Dag 3 & 4

Retention kopplat till Personlig Träning
•  Hur kan dina PT bidra till mer än de faktiska intäkterna från försäljning av Personlig Träning
•  Retentionverktyg kopplade till dina tränare
•  Hur tränar du dina tränare till kvalitativa interaktioner kopplade till retention
•  Vad säger de senaste forskning kring den Personliga Träningens påverkan på dina retentiontal
•  Intro PT paket, prissättning och längd på dessa paket kopplade till retention och dess påverkan
•  Hur kan du använda dina Personliga Tränare för att fånga upp ”riskmedlemmar”

Produktutbud
•  Grundutbud och spetsutbud
•  Innehåll
•  Priser
•  Rabattering
•  Paketering
•  Namn, längd och betalningsstrukturer
•  Marknadsföring och aktiviteter för att ”sälja” produkter
•  Marginal
•  Implementering av nya produkter

Marknadsföring till olika målgrupper
•  Alla medlemmar
•  Nya medlemmar
•  Passiva medlemmar

Försäljning
•  Hitta kunden
•  Introduktioner och dess innehåll kopplat till försäljningsstöd
•  Få ner kunden och ges en chans att träffa den
•  Rekommendationer
•  Avslut

Efterarbete / Uppföljning

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR!

The event is finished.