Select Page
PT BUSINESS steg 2

PT BUSINESS steg 2

Steg 2 av PT BUSINESS vänder sig till dig både ägare, platschef, träningsansvarig och till dig som själv jobbar som Personlig Tränare. Denna kurs fokuserar på hur vi paketerar och prissätter produkten “personlig träning” och hur vi kan göra den mer...
PT BUSINESS steg 2

PT BUSINESS

PT BUSINESS vänder sig främst till dig som är ägare, platschef eller träningsansvarig. Det är en unik utbildning som hjälper dig till framgång med din PT verksamhet och i din roll som samordnare av personlig träning i din verksamhet. Utbildningen ger dig ett tydligt...
MARKNADSFÖRING FÖR GYM

MARKNADSFÖRING FÖR GYM

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet] Med tanke på den rådande Corona-situationen så behöver vi alla förhålla oss till de nya förutsättningar som denna pandemi fört med sig. Det är av stor vikt att kunna anpassa sig snabbt och ställa om för att klara...
FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING FÖR GYM

FRAMGÅNGSRIK FÖRSÄLJNING FÖR GYM

För vem: Ägare, säljledare samt de personer med övergripande ansvar för säljande medarbetare och som vill få en mer säljande och serviceorienterad organisation Syfte: Att få verktyg och kunskap kring hur man i sin organisation kan öka sin servicegrad och därmed...