Select Page

Plats

Business Lounge
Business Lounge
Sickla industriväg 3, 131 54 Nacka
Kategorier

Date

Mar 10 - 11 2020
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostnad

7900 SEK

PT BUSINESS

PT BUSINESS vänder sig främst till dig som är ägare, platschef eller träningsansvarig.
Det är en unik utbildning som hjälper dig till framgång med din PT verksamhet och i din roll som samordnare av personlig träning i din verksamhet. Utbildningen ger dig ett tydligt syfte med rollen som chef/ledare och/eller träningsansvarig, en nyckelroll i alla verksamheter.

Under kursen kommer vi gå igenom hur du förenar den viktiga ledarrollen med strategiskt verksamhetsarbete och får redskap för att kunna leda dina medarbetare/instruktörer/tränare. Vi kommer bland annat titta på nyckeltal kopplat till intäkter per tränare, PT marginal, beläggningsgrad och vilka actions du kan behöva ta för att nå uppsatta mål. PT Business ger dig förståelse för vad du ska prioritera i ditt arbete och hur du både kan utveckla din egen roll samtidigt som du utvecklar er verksamhet.

Under Healthy Management-programmet 2019 ansågs PT Business vara en av våra mest uppskattade kurser och den som gav klubbarna mest direkt effekt. Titta gärna på klippet nedan där deltagarna själva berättar om detta.

KURSINNEHÅLL
Dag 1 & 2

Bedriva en framgångsrik PT verksamhet
•   Vad är PT 2020 och framåt
•   Vad är en bra PT verksamhet
•   Varför ha en bra PT verksamhet

Anställningsformer och strategier kring dessa
•   Egna anställda PTs
•   Anlita PT konsulter som hyr in sig

Lönestrukturer
•   Avtal
•   Anställningsvillkor
•   Personalförmåner
•   Lönemodeller
•   Bonusmodeller

KPI / Nyckeltal – Grunderna till en framgångsrik PT verksamhet
•   Intäkter
•   Intäkter per tränare
•   PT marginal
•   Beläggningsgrad
•   KPI baserade actions

Rekrytering
•   När bör man rekrytera
•   Kravanalys över tränare
•   Var rekryterar man
•   Rekryteringsträffar (planering, innehåll och genomförande)
•   Introduktion (Onboarding process)
•   Fortbildning
•   Mentorskap (internt)

PT management
•   Månadsmöten
•   Daglig Coaching
•   Kommunikation
•   ”PT ligor”
•   Kommunicera nyckeltal. Vilka och hur?

Produktutbud
•   Grundutbud och spetsutbud
•   Innehåll
•   Priser
•   Rabattering
•   Paketering
•   Namn, längd och betalningsstrukturer
•   Marknadsföring och aktiviteter för att ”sälja” produkter
•   Marginal
•   Implementering av nya produkter

 

För anmälan: klicka här!

The event is finished.