Välj en sida

HEALTHY MANAGEMENT PROGRAMMET

FÖR DIG SOM VILL TA NÄSTA STEG

 

Healthy Management är ett affärsutbildningsprogram speciellt framtagen för dig som är ägare, chef eller beslutsfattare i träningsindustrin. Utbildningen innefattar allt från genomgång av er nuvarande affärsmodell, konkurrensanalys, ekonomiska och verksamhetsbaserad nyckeltal, ledarskap, sälj och service, marknadsföring samt fördjupning i hur ni kan få er personliga träning till ett ännu mer lönsamt verksamhetsområde. Programmet är framtaget av KlubbSverige. Kurserna levereras i samarbete med utbildningsföretaget StigFram samt experter inom branschen.

Du kommer under utbildningens gång träffa andra ägare och chefer som vill utveckla sin verksamhet och det kommer ges stor möjlighet att utbyta erfarenheter, diskutera i grupp och knyta många nya kontakter. Du kan välja att gå hela programmet eller välja enstaka kurser. Går du samtliga kurser i programmet blir du vid programmets slut ”Diplomerad Healthy Manager”.

Det faktum att vi idag verkar i en bransch med enorm potential lockar även till sig nya aktörer och nytt kapital och idag är träningsindustrin en extremt konkurrensutsatt bransch. Konkurrensen har bland annat lett till prispress och denna prispress har lett till minskad lönsamhet för många verksamheter. Vi vill råda bot på det! Stefan Tingwall

KlubbSverige

TITTA GÄRNA PÅ VÅRA FILMER FRÅN 
HEALTHY MANAGEMENT-PROGRAMMET OCH
HÖR VAD DELTAGARNA TYCKER SJÄLVA

Om du vill läsa lite mer...

Här kan du kan ladda ner vår PDF där du hittar mer information om hela Healthy Management-programmet.

ETT UNIKT PROGRAM FÖR DIG SOM ÄR ÄGARE ELLER JOBBAR SOM CHEF

Healthy Management-programmet är framtagen för att möta de specifika behov och önskmål som vi genom åren mött hos många av våra kunder. Det är ett program som vänder sig till både dig som är ägare av en träningsanläggning eller som jobbar som t ex platschef, områdeschef eller enhetschef. Det är ett program som är för dig som vill utveckla er verksamhet, som vill jobba strategiskt och professionellt för att ta er verksamhet till nästa nivå!

Programmet är framtaget unikt för vår bransch, med relevanta exempel och anpassad kursplan. Du kommer fördjupa dig inom:

 

• AFFÄRSMANNASKAP
• EKONOMI
• LEDARSKAP
• COACHNING
• MARKNADSFÖRING
• FÖRSÄLJNING
• SERVICE
• PT MANAGEMENT

1.

NULÄGESANALYS

FÖR ATT VETA VART DU SKA BEHÖVER DU VETA VAR DU ÄR!

 

Tillsammans med dig och din ledningsgrupp tittar vi på de viktigaste nyckeltalen för din verksamhet. Vad som driver din verksamhet framåt och vad som är viktigt att fokusera på framöver. Vi sätter mål för de nyckeltal som kommer vara relevanta för din ”resa” i programmet, både på lång och kort sikt. Vi kommer även titta på aktuellt bokslut, budget samt eventuella trender. I samband med detta går vi även igenom er Nöjd Kund Index (NKI).

Tillsammans med vår konsult inom affärsmannaskap coachar vi dig sedan genom analysen så att du får en så tydlig bild som möjligt av ditt nuläge samt hur dina målsättningar matchar förutsättningarna.

2.

AFFÄRSMANNASKAP

ANTAL DAGAR: 2

Under två intensiva dagar belyser vi de viktigaste områden som i hög grad påverkar ditt företags välgång – med fokus på att driva lönsammare affärer.

Du får en övergripande förståelse för hur ekonomin och juridiken fungerar kring ditt företag. Vi belyser ekonomiska begrepp och sambandet mellan resultat- och balansräkning. Utbildningen ger insikt och förståelse för bolagets ekonomiska villkor genom att du själv får omsätta många av de olika delmomenten i praktiken.

3.

LEDARSKAP

ANTAL DAGAR: 2 + 2

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

 

 

4.

SÄLJ & SERVICE

ANTAL DAGAR: 2

Du är ansiktet utåt och möter dagligen er medlem. Det är du som levererar det, för kunden, så viktiga första intrycket. Detta är en grym utbildning för dig som arbetar i receptionen eller som har regelbunden kontakt med era medlemmar.

Du kommer stärker dina kunskaper om de mjuka värdenas betydelse i mötet med kunden. Vi kommer behandla vikten av den personliga inställningen, motivation, internt samarbete, delaktighet och ansvar.

Du kommer även få lära dig om merförsäljning och hur vi med rätt frågor kan förstå kunden behov ännu bättre, vilket leder till den viktiga omsorgsförsäljningen.

 

 

 

5.

SUPERSERVICE

DISTANS / DIGITAL KURS

Efter kursen ”Sälj & Service” har ni möjlighet att fortsätta ert arbete på hemmaplan. Med vårt unika verktyg guidar vi er till att bli en träningsanläggning med Superservice! Det är en utbildning där du som ledare eller personalansvarig lär dig skapa en säljande och framgångsrik kultur på din anläggning. Få samtliga i personalgruppen att förstå värdet av god service och skapa en ännu mer positiv upplevelse för dina medlemmar.

Till din hjälp som ledare får du filmer innehållande de olika stegen i säljtrappan. Du får tydliga instruktioner för hur du ska kunna coacha och leda er personal genom de olika stegen, vilket inkluderar talmanus och konkreta övningar för att ni på ett effektivt sätt ska kunna förankra arbetssättet i er organisation.

SuperService ingår ej i priset och är en valfri tilläggskurs.

 

 

6.

PT BUSINESS

ANTAL DAGAR: 2 + 2

Kursledare är Jonas Lissjanis, en av branschens mest erfarna personer inom detta område. Denna utbildning kommer hjälpa dig till framgång i din roll som samordnare av personlig träning i din verksamhet.

Under de två första dagarna är fördjupar vi oss i vilka nyckeltal som är viktiga för att ha en lönsam PT-verksamhet. Vi går även in på olika anställningsformer, lönemodeller och strategier kring dessa, vad som är viktigt vid rekrytering och hur du håller effektiva möten med dina PTs.

Under de vå avslutande dagarna skiftar vi fokus och bl a belyser vikten av paketering, prissättning samt går igenom hur ni skapar rätt förutsättningar för att få en förbättrad försäljnig av Personlig Träning på er träningsanläggning.

 

 

7.

MARKNADSFÖRING

ANTAL DAGAR: 2

Att hänga med, vara på tå, vara först, nå ut bäst, snyggast och smartast till sin målgrupp är något som förväntas av dig som jobbar med marknadsföring. Men i dagens digitala samhälle är aldrig en marknadsförare ensamt ansvarig för dessa frågor. Alla i ett företag är marknadsförare och på ett eller annat sätt ansvariga för den kommunikation som kommer ur ett bolags olika kanaler.

I denna kurs kanaliserar vi begreppet marknadsföring och framför allt digital marknadsföring, där ett av huvudmålen blir att registrera och skapa kanaler. Vi skissar bland annat på strategier, definierar mål och bygger en genomförandeplan. Allt är hands on och skapat ur lönsamhetsperspektiv.

 

 

 

 

VILL DU VETA MER OM HEALTHY MANAGEMENT?