Select Page

Healthy Management Programmet

Detta utbildningsprogram vänder sig till de anläggningar som vill vara en del av framtidens träning- och hälsoindustri. De som vill vara någonting annat än ett traditionellt ”gym”.

Framtidens träning- och hälsoindustri kommer att få ta ett större ansvar för den totala folkhälsan och arbeta mer mot andra instanser så som friskvård och sjukvårdssektorn. För att möta framtida behov måste de som verkar inom branschen vara mycket mer professionella, kompetenta och lönsamma.

Programmet sträcker sig över 12 månader för att man som företag verkligen ska kunna implementera de nya kunskaperna i sin verksamhet. Alla är anpassade utifrån branschen och marknadens behov.

Programmet innefattar följande delar:

• Affärsmannaskap • Ledarskap • Försäljning • Affärstrategi • PT verksamhet • Marknadsföring

En detalj som vi vill trycka på är att genom denna utbildning kan man utbilda ett brett team inom sin ledningsgrupp. Därför är utbildningen inte personstyrd utan den som ansvarar för respektive område i en ledningsgrupp går respektive delkurs. Det gör att man får en rödtråd i ledningsgruppen utan att det är samma person som måste gå alla utbildningar. Alla delkurser är även fristående vilket gör att även andra än de som går programmet kan gå en utbildning som rör ett område man vill lära sig mera om.

Man behöver inte vara medlem i KlubbSverige för att delta i programmet eller gå någon av de fristående kurserna. Målet med hela programmet är att bidra till att branschen utvecklas i en riktning som ligger i intresse för framtiden.

Vill du läsa mer om Healthy Management-programmet: klicka här

 

Era möjligheter

Som leverantör har ni alla möjligheter att baka in detta program i till exempel en större affär. Det ger er kredibilitet för att ni är en seriös aktör som inte bara lever på rabatterade affärer. Ni får en trogen kund som förstår värdet av att vårda och utveckla företaget.

Vid mindre affärer kan ni självklar baka in fristående utbildningar. Vi hjälper er att utbilda era kunder till att bli mer lönsamma det ger förutsättningar för utökade affärer och en långsiktig relation. Win – win -win!

 

VILL DU VETA MER?

Då går det utmärkt att läsa mer. Följ länken nedan och se mer vad programmet innehåller och vad de kunder som gått Healthy Management tycker det har gett dem.