Select Page
WeightTrainer 2.0 Basic

WeightTrainer 2.0 Basic

TILLBAKA Weight Trainer 2.0: basic För er som erbjuder konceptet Weight Trainer. Vi har tagit fram nytt material med modeller som gått igenom programmet. Istället för att marknadsföra konceptet är budskapet fokuserat på kundvärdet – nämligen att gå ner i vikt...
Weight Trainer 2.0 Video

Weight Trainer 2.0 Video

TILLBAKA Weight Trainer 2.0: video För er som erbjuder konceptet Weight Trainer. Vi har spelat in nytt material med modeller som gått igenom programmet. Istället för att marknadsföra konceptet är budskapet fokuserat på kundvärdet – nämligen att gå ner i vikt...
Kom igång 4 veckor: Medlemskap

Kom igång 4 veckor: Medlemskap

TILLBAKA Kom igång 30 dagar: Medlemskap Med den här kampanjen fokuserar vi på att ytterligare förtydliga budskapet. Rubirken beskriver vad kunden kan förvänta sig och vi lägger mer vikt vid att lyfta fram kundvärdet. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och vi har...
Kom igång 4 veckor Small Group

Kom igång 4 veckor Small Group

TILLBAKA Kom igång 30 dagar: Small Group Med den här kampanjen fokuserar vi på att ytterligare förtydliga budskapet. Rubirken beskriver vad kunden kan förvänta sig och vi lägger mer vikt vid att lyfta fram kundvärdet. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och vi har...
Boost Retargeting

Boost Retargeting

TILLBAKA Boost Retargeting När ni testat ett antal Boost-kampanjer och ni fått in ett antal leads, men där ni inte konverterat att leads. Med denna så kallade “retargeting-kampanj” jobbar specifikt mot de personer som visat intresse att börja träna, men...
Otränad Small Group 3.0

Otränad Small Group 3.0

TILLBAKA Otränad Small Group 3.0 ”Otränad” vänder sig till en målgrupp som idag inte är aktiv, men som vill komma igång med sig träning. Detta är en Otränad-kampanj för PT Small Group. Tonen är uppmuntrande och inkluderande och kan fungera oberoende av tid på...