Select Page

Plats

Stockholm
Stockholm

Date

Sep 08 - 09 2021
Expired!

Time

10:00 - 17:00

Kostnad

7 900SEK

LEDARSKAP FÖR GYM: STEG 1

[Ingår för dig som går Healthy Management-programmet]

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten.

Att vara ledare är en svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap. Under kursens totalt fyra (4) dagar fokuserar vi på att ge dig konkreta metoder och ledarskapsverktyg så att du kan utveckla ett operativt och affärsmässigt ledarskap. Du får kunskap om hur du ska agera och hur du ska arbeta långsiktig för att förstärka samarbetet och trivseln i gruppen. Du får träna svåra samtal och hur du undviker och löser konflikter. Vidare får du en förståelse för vilka egenskaper som är avgörande i ditt ledarskap för att du ska få ut maximalt av dina medarbetare. Kursen ger dig tips och råd för hur du ska anpassa ditt ledarskap så att du ska kunna känna dig trygg och säker i att leda andra.

Den kontinuerliga feedback som du får under kursen bär du med dig som en viktig erfarenhet för framtida situationer. Under hela utbildningen arbetar vi utifrån case från verkligheten för att se hur man kan coacha sin personal i olika situationer. Vi arbetar med olika modeller för att tydligt visa på hur man kan bemöta olika individer utifrån deras olika personligheter.

STEG 1
Under de två första dagarna arbetar vi mycket utifrån dig som individ och i din roll som ledare. Hur skapar du dina egna förutsättningar för att bli en bra ledare? Du får verktyg för att du ska lära dig planera för att hinna med ditt ledarskap.

Här lär du dig bli den coach som du själv skulle vilja följa. Vilka styrkor har du som du ska använda och vilka svagheter behöver du jobba med för att bli en bra ledare? Med enkla metoder och mallar kan du göra stora framsteg som ledare efter dessa dagar. Du får även en helt annan förståelse i hur du ska bemöta andra individer och hur de reagerar, tänker och agerar utifrån sina personlighetstyper.

STEG 1 (dag 1 & 2)

•  Bli en effektiv ledare. Bygg bra vanor för att utveckla ett bra ledarskap
•  Tydliggör dina prioriteringar
•  Bygg dina styrkor och utveckla dina svagheter för att bli en bättre ledare
•  Kommunikation, vara medveten om hur du uppfattas och når fram med din kommunikation
•  Utveckla dina medarbetare och din förmåga att skapa motivation
•  Coaching i den dagliga verksamheten
•  Konsten att ge feedback

 

FÖR ANMÄLAN: KLICKA HÄR!

The event is finished.