Select Page

CL Fitness

Lönsamma träningslösningar
Vi hjälper dig att skapa en lönsam träningslösning. Till vår hjälp finns vår breda kunskap i design av träningsytor och koncept. Tillsammans med världsledande varumärken och bra finansieringsmöjligheter kan vi bidra till att utveckla ditt gym och träningsanläggning. CL Fitness är engagerade människor med många års erfarenhet inom träning och friskvård. Vi hjälper till med allt från affärsidé, koncept och positionering till utrustning, finansiering, lönsamma träningskoncept och PT-lösningar.

Träningsbranschen är ständigt under utveckling och förändring, för att överleva behöver man hela tiden hålla sig uppdaterad.
Utvecklingen med prispressade marknader, ökad transparens, automation och digitalisering gör att många traditionella branscher kämpar med minskade marginaler, sänkt tillväxt och pressade priser.

Vi hjälper till att identifiera och genomföra nya affärsmöjligheter som skapar konkurrensfördelar och hållbara resultat.