Select Page

NG Dialogue

Vi är din 360-leverantör inom både kundretention och nykundsbearbetning.

Att bygga starka relationer till sina kunder är idag en självklarhet för att skapa hållbara och lönsamma verksamheter. Genom att digitalisera, automatisera och effektivisera ditt sätt att prata med dina kunder hjälper vi dig i den här processen. Vi pratar i termer om ”high tech” och ”high touch”, som enkelt förklarat innebär att vi blandar den senaste tekniken med rätt kompetens.

Vår starkaste USP och mest uppskattade komponent bland våra kunder är den erfarne projektledare av kött och blod varje kund blir tilldelad.
Projektledaren fungerar som marknadsstrateg genom att tillsammans med våra kunder sätta upp det vi kallar kundresa. Vidare utför projektledaren arbetet i allt från utförande till uppföljning. Det blir lite av din egna lilla marknadsavdelning.
Detta genererar sedermera konkreta, lojalitetshöjande effekter för din verksamhet.

Parallellt med retentionsarbetet behöver din verksamhet fylla på med nya kunder för att växa.

Människan söker efter tjänster och produkter näst intill uteslutande på Google idag som i sin tur innebär att din hemsida många gånger blir den första kontakten för flera av dina presumtiva kunder. Tillåt dem inte ”vända i dörren” utan skapa attraktion redan här. Vi utvecklar din hemsida till en magisk plats. Steg två som är minst lika viktig är att göra den synlig. Detta innebär att din verksamhet listas högt Google när dina presumtiva kunder letar efter dina tjänster, som i sin tur skapar en konkurrensfördel. Därtill hanterar vi din digitala annonsering om du mellan varven önskar lite extra boost. Både på Google (SEM) och sociala medier – Helt enkelt där människorna finns.

Välkommen att höra av dig till oss för mer information om hur du kan skapa en starkare kundupplevelse!